A-PART MANAGEMENT

Op een vernieuwende, leuke & A-parte manier veranderingen doorvoeren bij mensen en processen dmv Training & Leerzame Events

Klantgerichtheid & persoonlijk leiderschap

Dit vormt de kern van de activiteiten die we met A-part management uitvoeren. De beleving van de klant komt altijd als eerste, waarna we verder gaan kijken hoe we dit kunnen vertalen naar mensen en processen in de organisatie. Wij brengen externe en interne beleving weer op 1 lijn.

Aan onze ervaring op gebied van klantbeleving & persoonlijk leiderschap hebben we de FISH! methodiek toegevoegd, waarin we officieel gecertificeerd zijn. Hiermee zijn we in staat om op een leuke, creatieve en speelse manier mensen in beweging te zetten en zelfs hele verandertrajecten door te voeren. We maken hierbij soms gebruik van de trainingen. Dit gedachtengoed gebruiken we vaak in onze gedachtengang en werkmethoden.

Wat we doen op het gebied van trainingen kan je verder lezen bij A-PART TRAINING
Wilt u graag kijken wat er mogelijk is om in uw organisatie leerdoelstellingen te koppelen aan een inspirerende dag of workshop lees dan verder bij APART EVENTS

Nieuwsgierig geworden naar de FISH! filosofie? Lees meer en bekijk wat filmpjes bij FISH!

In onze werkwijze laten we ons naast FISH! ook inspireren door diverse andere werkwijzen zoals o.a.

 

Archetypen van Jung

Jung heeft op basis van zijn onderzoeken de mensen ingedeeld op basis van diverse factoren, zoals beslissingen nemen op basis van denken of voelen & je energie opladen vanuit jezelf of vanuit anderen (introvert vs extravert). Door hier mee te werken kun je meer inzicht krijgen in wie je bent als persoon of organisatie. Hiervoor zijn diverse methodieken ontwikkeld om mee te werken, om hier gedegen onderzoek naar te doen en te kijken hoe dit zich verhoudt tot je omgeving. Het werken hiermee verschaft duidelijkheid voor jezelf en je omgeving. Het kan helpen in persoonlijke ontwikkelingstrajecten, teamcoachingstrajecten en conceptontwikkeling.  

 

Kernkwadranten

Iedereen heeft zijn/haar kwaliteiten. Door het werken met kernkwadranten krijg je meer inzicht in waar je kwaliteiten zitten, maar tevens ook waar je valkuilen zitten. Het vinden van je ontwikkelpunten dmv je Uitdagingen en het leren omgaan met je Allergieën helpt om jezelf en anderen beter te begrijpen en beter met hen te communiceren. Weten wie waarin goed is, helpt een team beter presteren. Kernkwadranten zijn in te zetten in trajecten van persoonlijk leiderschap en teamcoaching.

 

Reversed Thinking Model

Het Reversed Thinking Model van Performance Solutions geeft heel duidelijk de ontwikkeling in de huidige klantbeleving weer. Waar je voorheen startte met je product en daar uiteindelijk via processen, management en gedrag van medewerkers bij een klantbeleving uitkwam, was jaren de geijkte methode. Nu niet meer! In de belevingseconomie is het van belang dat de beleving centraal staat en dat je als bedrijf begint met de klantbeleving. Van daaruit ga je je organisatie verder vormgeven, waarbij processen en product volgen uit die beleving die je bij je klanten wilt bereiken. Ook het gewenste medewerkersgedrag wordt in dit model onder de loep genomen. Dit model is een startpunt om te komen tot de gewenste klantbeleving.

 

Roos van Leary

Onze communicatie met anderen is een essentieel punt in elke organisatie. Elkaar begrijpen en effectiever communiceren helpt verkoop en medewerkerproductiviteit. D.m.v. de Roos van Leary krijgen mensen een middel in handen waardoor ze leren hoe effectiever te reageren op anderen en het optimale uit anderen te halen. Mede door je eigen manier van communicatie aan te passen, aan de situatie en de persoon tegenover je. De Roos van Leary wordt vooral gebruikt in trajecten van persoonlijk leiderschap en teamcoaching.

 

Transactionele analyse

In de omgang met elkaar hebben we de neiging rollen t.o.v. elkaar aan te nemen. Dit kunnen soms vaste patronen worden. Wat is de impact van de ene rol op de ander en hoe kan je deze vaste patronen doorbreken? Wat wil je bereiken en met welke rol kan je dat het beste tot stand brengen bij de ander? Transactionele analyse wordt voornamelijk gebruikt in trajecten van persoonlijk leiderschap.

 

Golden Circle – Simon Sinek

It al starts with WHY? Veel bedrijven en personen focussen zich op wat ze doen of hoe ze dingen doen. Wil je echt connectie maken, dan gaat het om WAAROM je dingen doet. Als je dit weet kun je vervolgens kijken hoe je dingen doet en tot slot wat je dan precies doet (product, dienst, of jij als persoon in organisatie) De Golden Circle is vooral goed toe te gebruiken bij trajecten van persoonlijk leiderschap en klantbeleving.

Training, coaching & leerzame events

↓ More ↓